Welkom op de site van de begrafenisvereniging "De Laatste Eer" te Munnekezijl.

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is op 23 maart 1906 opgericht om op basis van goed nabuurschap en solidariteit, hulp te verlenen aan mensen uit de directe woonomgeving.

De vereniging wil de kosten van die hulp dekken, maar hoeft geen winst te maken. (Dit in tegenstelling tot commerciële uitvaart ondernemers).

Wij zijn aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaart verenigingen. Welke op haar beurt weer is aangesloten bij de landelijke organisatie Nardus

Eenmaal per jaar wordt er een ledenvergadering belegd waarop o.a de jaarlijkse lidmaatschapgeld en de ledenkorting wordt vastgesteld.

 De uitvaartverzorgers van onze vereniging zijn dhr H.H Hulzebus en Mevr. H.Boersema. In geval van overlijden is er 24 uur per dag iemand bereikbaar op de volgende telefoonnummers:

Uitvaartverzorging H.H.Hulzebus 050-5251800. of Mevr H.Boersema 0594-506083 b.g.g. 0651286108

Een gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig al zo’n € 6000,--. De vereniging verzorgt de gehele uitvaart en geeft u als lid een ledenkorting van € 500,-- per persoon. Dit bedrag wordt op de kostennota in mindering gebracht. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie kan het gewenst zijn om een aanvullende voorziening te treffen. Hiervoor kunt u kiezen uit een aantal mogelijkheden.

Verzekering / reservering.

Onze vereniging is geen verzekering. De uitvaartkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wij adviseren onze leden daarover na te denken en daarvoor iets te regelen. Het is belangrijk dat op tijd te doen. Het geeft rust als deze zaken van te voren goed geregeld zijn. Onze vereniging werkt niet samen met een verzekering zij adviseert de leden zo nodig een geïndexeerde kapitaal verzekering af te sluiten. Uiteraard zijn er ook andere goede mogelijkheden zoals zelf zorgen voor een eigen reservering.

Een geruststellende gedachte.