Algemene Informatie

 

Inspraak van de leden bij bepaling van:
Het te voeren beleid.
Hoogte van de contributie,
De tarieven van de te verlenen diensten,

Voorzieningen te regelen via de uitvaartverzorger
Aula voor de condoléances, uitvaartplechtigheid en na-visites.
Mortuarium met volautomatische koeling.
Materialen enz. voor de uitvaart

Diensten
Bodes dag en nacht bereikbaar.
Ingeval van overlijden verzorging thuis of in mortuarium.
Het doen van aangifte van overlijden en verdere noodzakelijk formaliteiten, zoals eventueel regeling van crematorium e.d.
Indien gewenst hulp bij opstellen rouwbrief en/of advertentie, het geven van opdracht aan drukker en dagbladen.
Het regelen van, en assisteren bij rouwdiensten, begrafenisplechtigheden, en crematies, verzorgen van condoléanceregisters enz.

Algemeen
Onze vereniging heeft indertijd gemeend te moeten zorgen voor eigentijdse voorzieningen maar die brengen uiteraard financiële lasten met zich mee.
Daarom wordt contributie geheven en worden kosten in rekening gebracht (kostprijs).

Wordt men op latere leeftijd lid  van onze vereniging, dan dient uiteraard  inschrijfgeld te worden betaald, volgens door de federatie vastgesteld tabel.
Wenst u geen inschrijfgeld te betalen, dan heeft u recht op een percentage van het vergoedingsbedrag, vastgesteld in een tabel door de federatie. 

Levering van lijkkisten geschiedt via de bodes.
Bij niet levering via de bodes wordt € 100,00 in mindering gebracht op de vergoeding.
Als u geen lid bent van de vereniging, en u maakt gebruik van onze diensten, dient u er rekening mee te houden dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
Dit is minimaal € 500,00
Indien u lid wenst te worden van onze vereniging, gaat verhuizen, of nadere informatie wenst, neem dan contact op met:

Mevr B.Zuidersma – Kerkstra Tel: 0594-688409

of

J.Brouwers Tel:  0594-688721