Wat te doen bij overlijden

• Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het
   ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. 
                o Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
                o Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.
• Neem contact op met onze uitvaartverzorger dhr. J.E. Hulzebus Tel: 050-5251800.
• Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar.
• Check of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.
• Check of er een lijst is met laatste wensen.
• Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.